عموما با فصل پاییز، روزهای سرد سال از راه می رسد و لازم است نسبت به سرویس سالانه سیستم تاسیساتی موتورخانه و راه اندازی مناسب آن اقدام کرد. بدین طریق می توان از عملکرد مطلوب در فصول سرد سال اطمینان لازم را کسب کرد.

تغییرات دمای هوا در طول روز، باعث به وجود آمدن نوساناتی در دمای داخل ساختمان می شود که در نتیجه آن، دمای داخل محل سکونت، از محدوده آسایش فراتر رفته و علاوه بر آن، مصرف بیهوده سوخت و انرژی را به دنبال دارد.

تغییرات دمایی ناشی از تغییر فصل های سال، بر عملکرد اجزای موتورخانه می تواند تاثیرگذار باشد. به همین دلیل لازم است تا با اتخاذ راهکارهایی عملی، از اثرات نامناسب این تغییرات فصلی بر فرآیندهای گرمایشی سیستم موتورخانه که باعث کاهش راندمان می شود، اجتناب کرد.

عایق کاری دیگ، منابع آب گرم، منبع انبساط باز و لوله های موتورخانه با عایقکاری عایق پشم سنگ حداقل به اندازه ۵ سانتی متر به همراه پوششی از ماستیک، کرباس و دو دست رنگ روغن(برای مطالعه بیشتر به عایق کاری حرارتی لوله های موتورخانه مراجعه کنید)

اسیدشویی کویل و همچنین مخزن منابع کویلی تولید آبگرم(برای مطالعه بیشتر به منبع کویلی آب گرم مراجعه فرمایید)

دوده زایی از جداره داخلی دیگ حرارت مرکزی و شستن پره های دیگ چدنی با اسید تمیز کردن قسمت نازل مشعل گازسوز موتورخانه(برای مطالعه بیشتر در مورد مشعل گازسوز موتورخانه، به تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه و سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه)

کنترل و در صورت نیاز تعویض ترموستات های گرمایشی که به دیگ و پمپ سیرکولاتور آب رادیاتورها فرمان می دهند و همچنین تنظیم دقیق آن ها به نحوی که دمای ترموستات پمپ همواره به میزان ۵ درجه سانتی گراد بیشتر از دمای تنظیمی ترموستات دیگ حرارت مرکزی باشد.

خدمات مرتبط